Program

Torsdag 26/3


09.00 - Registreringen öppnar


10.00-11.45 - Kolon från insidan

Kolorektal genetik - Nya genvägar till diagnostik? - Mef Nilbert, Lund 

Kolorektal screening - vad händer i Sverige? - Nils Nyhlin, Örebro

Framtidens Koloskopiutbildning - Stefan Willmarsson, Karlstad

EMR eller ESD eller FTRD? - Rickard Marsk, Stockholm

Diskussion

Lunch och utställning


13.00-15.00 - Kolektomi vid ulcerös kolit - och sedan?

Ileorektal anastomos - sticker Sverige ut? - Caroline Nordenvall, Stockholm

Bäckenreservoar - på defensiven?Tom Öresland, Oslo

Kockreservoar - renässans på gång? - Mattias Block, Göteborg

Diskussion

Kaffe och utställning

15.30-16.30 - Rektalcancer utan resektionskirurgi

Papillon behandling - Stråla och vänta - Joakim Folkesson, Uppsala

Wait and watch - Eva Angenete, Göteborg

Diskussion


19.00 Middag på slottet