Program

Fredag 27/3


09.00-10.45

ERAS runt globen - Olle Ljungqvist, Örebro

Kontroverser inom ERAS

Nytt i ERAS guidelines? - Ulf Gustafsson, Stockholm 

Prehabilitering - Jonas Nygren, Stockholm

Antibiotikaprofylax - Anja Rosdahl, Örebro 

Gabapentin - Claes Gedda, Stockholm

NSAID - Martin Rutegård, Umeå

Diskussion

Kaffe och utställning

11.15-13.00 - Crohns sjukdom

Medicinsk behandling vid primär ileocekal crohn - vad nytt? - Jonas Halfvarsson, Örebro

Anastomos eller inte vid tarmresektion för Crohn? - Pär Myrelid, Linköping

Den kirurgiskt svåra crohnpatienten - Mattias Soop, Stockholm

Diskussion

Avslut och lunchpaket