Med anledning av den aktuella situationen rörande COVID-19 har vi efter noggrant övervägande beslutat ställa in Svenska kolorektaldagarna 2020.

Vi beklagar detta djupt men har förhoppning om att kunna ordna ett framtida möte.

Ett varmt tack till alla anmälda deltagare, föreläsare och sponsorer.

Med vänliga hälsningar

mötesansvariga för Svenska kolorektaldagarna 2020,

Peter Matthiessen. Överläkare, docent

Bayar Baban. Överläkare, sektionschef